top of page

Pujyasri Swamiji's Chantings

Audios - Pujyasri Swamiji’s Chantings

Pujyasri Omkarananda Mahaswamiji's chanting are available here for listening.

13 Type of Chanting

Total 170 Chantings

Atmabodha

Atmabodha 1
Atmabodha 2
Atmabodha 3
Atmabodha 4
Atmabodha 5
Atmabodha 6
Atmabodha 7
Atmabodha 8
Atmabodha 9
Atmabodha 10
Atmabodha 11
Atmabodha 12
Atmabodha 13
Atmabodha 14
Atmabodha 15
Atmabodha 16

Bhakti Panuval

Thiruppalliyeluchi
Subramanya Astothara Sata Namavali
Sri Vinayaka Astothara Sata Namavali
Sri Suryastakam
Sri Sruyamandalastakam
Sri Shiva Panchakshara Stotram
Sri Sankata Nasana Ganesa Strotram
Sri Mritunjaya Japa Slokas Stotram
Sri Gayatri Mantrartha Slokam
Sri Annapurna Stotram
Sivapuranam
Prathasmaranam
Portri Tiruthandakam
Mritunjaya Stotram
Linkastakam
Karthikeyastotram
Kamalaja Dayitashtakam
Aaradhana Slokas
Chandrasekarastakam

Taittriya Upanishad

Maha Narayanavalli
Maha Narayanvalli-2
Shiksha Valli
Brahmananda Valli
Bhrugu Valli

Sri Medha Dakshinamurti 

Trishati
Sahasranama Stotram
Anushtubha Mantra Raja Shatkam
Jayaghosha Stotram
Navaratna Mala Stotram
Prarthana
Sahasranamavalihi
AshtottaraSatanama Stotram
Stotram
Ashtottara Satanamavalihi
Mantra Varna Padha Stuthi
Sahasranamavalihi-2
Sahasranamavalihi
Adi Sankarar
Upanishad
Maanasa Pooja
Moola Mantram
Ahstotharam Sata Namavali
Mala Mantraha

Kaivalya Navaneetam

Thandavarayar Stuti
Tattwa Vilakka Patalam
Santhegam Thelithal Patalam

Namakam-Chamakam

Sri Rudratrishati
Sri Rudraprasna
Sri Chamakaprasna
Laghunyasam

Shiva

Sri Shiva Kavacham
Sri Nataraja Stotram

Gita Chanting

Gita Mahatmiyam
Chapter_02
Chapter_05
Chapter_08
Chapter_11
Chapter_14
Chapter_17
Gita Dhyana Shloka
Chapter_03
Chapter_06
Chapter_09
Chapter_12
Chapter_15
Chapter_01
Chapter_04
Chapter_07
Chapter_10
Chapter_13
Chapter_16
Chapter_18

Ganesa

Sri Ganapatyatharvashirshopanisad
Sri Ganapatyatharvashirshopanisad

Vishnu

Sahasranama Stotram
Mangala Sasanam
Narayana Stotram

Ambal

Sri Lalitha Sahasranamam
Sri Indrakshi Stotram
Sri Bhuvaneswari Sahasranama Stotram
Sri Bhuvaneswari Kavacha Stotram
Sri Bhuvaneswari Bhakaraadi Sahasranama Stotram
Sri Bhuvaneswari Ashtottara Sahasranama Stotram
Sri Bhavani Ashtakam
Shyamala Dandakam

Sri Dattatreya

Vajra Kavacham
Sri Dattatreya Stotram
Sri Dattatreya Stavaha
Sahasranamavali
Sahasranama Stotram
Sri Dattatreya Dhyanam
Sri Datta Stotram
Sri Datta Stotram 2
Prarthana
Prarthana Stotram
Aparaadha Kshamapana Stotram
Dattashtottara Satanamavali
Satanama Stotram

Atma Dhyanam

Swarupanusandhanashtakam
Nirvana Shatkam
Nirvana Manjari
Nirgunamanasa Puja
Manolayaprakaranam
Kaupina Panchakam
Jeevanmukta Lakshanam
Brahmanuchintanam
Brahmaniramayashtakam
Brahmajnanavali Mala
Anubava Panchavimsathi

Atma Dhyanam

Swarupanusandhanashtakam
Nirvana Shatkam
Nirvana Manjari
Nirgunamanasa Puja
Manolayaprakaranam
Kaupina Panchakam
Jeevanmukta Lakshanam
Brahmanuchintanam
Brahmaniramayashtakam
Brahmajnanavali Mala
Anubava Panchavimsathi
bottom of page